1950 Bertrand Russell

Kratka biografska oznaka
Spletne povezave
Izbrana bibliografija

EARL BETRAND (ARTHUR WILLIAM) RUSSELL   

* 18. 5. 1872 Trelleck (Velika Britanija) 
† 2. 2. 1970 Penrhyndeudraeth (Velika Britanija)

Bertrand Russell se je rodil v plemiški družini. Po zgodnji smrti obeh staršev je z bratom odraščal pri strogi, puritanski stari materi, ki mu je omogočila zasebno šolanje. Bil je izjemno nadarjen za matematiko, zato se je vpisal na Trinity College v Cambridgeu, kjer je tudi doktoriral na oddelku za matematiko. V delu Načela matematike (The Principles of Mathematics, 1903) se je predstavil kot zagovornik logičnega atomizma, v letih 1910 do 1913 pa sta z Alfredom Northom Whitheadom izdala knjigo v treh zvezkih Principia Mathematica. V kasnejših letih se je preusmeril na filozofijo, s katero se je intenzivno ukvarjal že v času študija, in politiko. Med prvo svetovno vojno se je pridružil gibanju za mir in ker ni hotel opravljati vojaških dolžnosti, je izgubil docenturo in bil obsojen na pol leta zapora. Po drugi svetovni vojni je ostro nastopil proti atomski bombi in se z Einsteinom zavzemal za svetovni mir. Bil je sopobudnik konference v Pugwashu (1957) proti jedrski oborožitvi. Ustanovil je Mednarodno sodišče za vojne zločine (1963). Kot filozof je nadaljeval tradicijo angleške filozofije, bistveno pa je pripomogel tudi k razvoju evropske filozofije. Dejaven je bil tudi na področju pedagogike. Bil je izviren in ustvarjalen mislec, eden največjih filozofov, logikov in matematikov naše dobe. Odprl je nova pota matematiki, razširil obzorja moderne logike, hkrati pa s svojo pacifistično in socialno dejavnostjo postal vest sveta, ki je opozarjala človeštvo na vojne zločine. /NČ/

Spletne povezave

 Videoposnetki

Bertrand Russell: Face to Face (BBC intervju)
Bertrand Russell Discusses Mankind's Future and Philosophy

Avdioposnetki

Predavanje ob prejemu Nobelove nagrade
Bertrand Russell: Authority and the Individual: Social Cohesion and Human Nature (BBC Reith Lecture)

Druge zanimive povezave

The Bertrand Russell Society
The Bertrand Russell Archives (McMaster University)
The Bertrand Russell Peace Foundation
The Bertrand Russell Research Centre

Izbrana bibliografija

Originalne izdaje

PROZA

Satan in the Suburbs and Other Stories
/ illustrated by Asgeir Scott. – London : The Bodley Head in New York : Simon & Schuster, 1953. – Vsebina: Satan in the Suburbs or Horror Manufactered Here ; The Corsican Ordeal of Miss X ; The Infra-Redioscope ; The Guardians of Parnassus ; Benefit of Clergy

Nightmares of Eminent Persons and Other Stories / illustrated by Charles W. Stewart. – London : J. Lane, 1954. – Vsebina: The Queen of Sheba's Nightmare: Put Not Thy Trust in Princes ; Bowdler's Nightmare: Family Bliss ; Analyst's Nightmare: Adjustment – A Fugue ; Physician's Nightmare: Retro Me Satanas ; The Existentialist's Nightmare: The Achievement of Existence ; The Mathematician's Nightmare: The Vision of Professor Squarepunt ; Stalin's Nightmare: Amor Vincit Omnia ; Eisenhower's Nightmare: The McCarthy-Malenkov Pact ; Dean Acheson's Nightmare:  The Swan-Song of Menelaus S. Bloggs ; Dr. Southport Vulpe's Nightmare: The Victory of Mind Over Matter ; Zahatopolk ; Faith and Mountains

The Collected Stories of Bertrand Russell / edited by Barry Feinberg. – London : Allen & Unwin, 1972

FILOZOFIJA

A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz : With an Appendix of Leading Passages
. – Cambridge : Cambridge University Press, 1900. – Izšlo tudi kot: The Philosophy of Leibniz. – New York : Macmillan, 1937

Philosophical Essays. – London : Allen & Unwin, 1910. – Izšlo tudi kot: Mysticism and Logic and Other Essays, 1918

The Problems of Philosophy. – London : Williams & Norgate, 1912

Our Knowledge of the External World as a Field for Scientific Method in Philosophy. – London : Allen & Unwin, 1914

Icarus; or, The Future of Science. – New York : E. P. Dutton, 1924

How to Be Free and Happy. – New York : Rand School of Social Science, 1924

What I Believe. – New York : E. P. Dutton, 1925

Why I Am Not a Christian. – London : Watts, 1927

An Outline of Philosophy. – London : Allen & Unwin, 1927. – Izšlo tudi kot: Philosophy. – New York : W. W. Norton, 1927

Selected Papers of Bertrand Russell. – New York : The Modern Library, 1927

Sceptical Essays. – New York : W. W. Norton, 1928

Has Religion Made Useful Contributions to Civilization? : An Examination and a Criticism. – London : Watts, 1930

The Conquest of Happiness. – New York : Liveright, 1930

The Scientific Outlook. – New York : W. W. Norton, 1931

Religion and Science. – New York : H. Holt, 1935

In Praise of Idleness and Other Essays. – New York : W. W. Norton, 1935

An Inquiry into Meaning and Truth. – New York : W. W. Norton, 1940

A History of Western Philosophy : Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to
the Present Day
. – New York : Simon & Schuster, 1945

Philosophy and Politics. – London : Cambridge University Press, 1947

Human Knowledge : Its Scope and Limits. – London : Allen & Unwin, 1948

Authority and the Individual. – London : Allen & Unwin, 1949

Unpopular Essays. – London : Allen & Unwin, 1950

New Hopes for a Changing World. – London : Allen & Unwin, 1951

Dictionary of Mind, Matter, and Morals. – New York : Philosophical Library, 1952

Logic and Knowledge. – London : Allen & Unwin, 1956

Portraits from Memory and Other Essays. – London : Allen & Unwin in New York : Simon & Schuster, 1956. – Vsebina:
Mind and Matter ; The Cult of »Common Usage« ; Knowledge and Wisdom ; A Philosophy for Our Time ; A Plea for Clear Thinking ; History As an Art ; How I Write ; The Road to Happiness ; Symptoms of Orwell's 1984 ; Why I Am Not a Communist ; Man's Peril ; Steps Toward Peace

Understanding History and Other Essays. – New York : Philosophical Library, 1957. –  Vsebina: How to Read and Understand History ; The Value of Free Thought ; Mentalism vs. Materialism: The Meaning of Matter, The Nature of  »Mass«, Ups and Downs of the Atomic Theory, Quantum Theory, The Behaviour of Matter in Bulk, Physics Is Still Deterministic, Psychology Also Has Changed

Why I Am Not a Christian and Other Essays on Religion and Related Subjects. – London : Allen & Unwin, 1957

The Will to Doubt. – New York : Philosophical Library, 1958

My Philosophical Development. – London : Allen & Unwin, 1959

Wisdom of the West : A Historical Survey of Western Philosophy in Its Social and Political Setting / edited by Paul Foulkes. – London : Macdonald, 1959

Has Man a Future? – London : Allen & Unwin, 1961

Essays in Skepticism. – New York : Philosophical Library, 1963

The Art of Philosophizing and Other Essays. – New York : Philosophical Library, 1968

My Own Philosophy. – Hamilton (Ont.) : McMaster University Library Press, 1972

Atheism. – New York : Arno Press, 1972

Essays in Analysis / edited by Douglas Lackey. – London : Allen & Unwin, 1973

Mortals and Others : Bertrand Russell's American Essays 1931-1935 / edited by Harry Ruja. – London : Allen & Unwin, 1975

Theory of Knowledge : The 1913 Manuscript / edited by Elizabeth Ramsden Eames in collaboration with Kenneth Blackwell. – London & New York : Routledge, 1992

DRUŽBOSLOVJE

German Social Democracy. – London : Longmans, Green & Co., 1896

Justice in War-Time. – Chicago : Open Court, 1916

Principles of Social Reconstruction. – London : Allen & Unwin, 1916. – Izšlo tudi kot: Why Men Fight : A Method of Abolishing the International Duel. – New York : Century, 1917

Political Ideals. – New York : Century, 1917

Roads to Freedom : Socialism, Anarchism and Syndicalism. – London :  Allen & Unwin, 1918. – Izšlo tudi kot: Proposed Roads to Freedom : Socialism, Anarchism and Syndicalism. – New York : H. Holt, 1919

The Practice and Theory of Bolshevism. – London : Allen & Unwin, 1920. – Izšlo tudi kot: Bolshevism : Practice and Theory. – New York : Harcourt, Brace & Howe, 1920

Free Thought and Official Propaganda. – New York : B. W. Huebsch, 1922

The Problem of China. – London : Allen & Unwin, 1922

The Prospects of Industrial Civilization / Bertrand Russell, Dora Russell. – New York : Century, 1923

On Education, Especially in Early Childhood. – London : Allen & Unwin, 1926. –Izšlo tudi kot: Education and the Good Life. – New York : Boni & Liveright, 1926

Marriage and Morals. – New York : Liveright, 1929

Education and the Social Order. – London : Allen & Unwin, 1932. – Izšlo tudi kot: Education and the Modern World. – New York : W. W. Norton, 1932

Freedom and Organization 1814-1914. – London : Allen & Unwin, 1934. – Izšlo tudi kot: Freedom versus Organization 1812-1914. – New York : W. W. Norton, 1934

Which Way to Peace? – London : M. Joseph, 1936

Power: A New Social Analysis. – New York : W. W. Norton, 1938

The Impact of Science on Society. – London : Allen & Unwin, 1952

Human Society in Ethics and Politics. – London : Allen & Unwin, 1954

Common Sense and Nuclear Warfare. – London : Allen & Unwin, 1959

Unarmed Victory. – London : Allen & Unwin, 1963

War and Atrocity in Vietnam. – London : Bertrand Russell Peace Foundation, 1965

War Crimes in Vietnam. – London : Allen & Unwin, 1967

NARAVOSLOVJE

An Essay on the Foundations of Geometry. – Cambridge : Cambridge University Press, 1897

The Principles of Mathematics. – Cambridge : Cambridge University Press, 1903

Principia Mathematica / Alfred North Whitehead, Bertrand Russell. – Cambridge : Cambridge University Press, 1910-1913. – 3 zv.

Introduction to Mathematical Philosophy. – London : Allen & Unwin, 1919

The Analysis of Mind. – London : Allen & Unwin, 1921

The ABC of Atoms. – New York : E. P. Dutton, 1923

The ABC of Relativity. – London : Harper, 1925

The Analysis of Matter. – New York : Harcourt, Brace and Co. ; London : Kegan Paul, Trench, Trubner, 1927

Russell's Logical Atomism / edited by David Pears. – London : Fontana , 1972

DRUGO

Bertrand Russell Speaks His Mind
. – Cleveland & New York : World, 1960

The Basic Writings of Bertrand Russell / edited by Robert E. Egner and Lester E. Denonn. – London : Allen & Unwin, 1961

Fact and Fiction. – London : Allen & Unwin, 1961

The Autobiography of Bertrand Russell. – London : Allen & Unwin, 1967-1969. – 3 zv.

The Life of Bertrand Russell in Pictures and His Own Words / edited by Christopher Farley and David Hodgson. – Nottingham (U. K.) : Bertrand Russell Peace Foundation, 1972

The Collected Papers of Bertrand Russell / edited by Kenneth Blackwell … [et al.]. – The McMaster University ed. – London ; Boston : Allen & Unwin ; London : Routledge, 1983- . – 29 zv. – Še izhaja

The Selected Letters of Bertrand Russell / edited by Nicholas Griffin ; assisted by Alison Roberts Miculan. – London : Routledge, 2001

Prevodi v slovenščino

Zakaj nisem kristjan / prevod a. C. [Breda Pogorelec]. V: Naši razgledi. - ISSN 0547-3276. – Letn. 9 (1960), str. 568-569. Izv. stv. nasl: Why I Am Not a Christian

Filozof in postave. V: Naši razgledi. - ISSN 0547-3276. – Letn. 10 (1961), str.  452-453.

Strahotna vietnamska bilanca. V: Borec. – ISSN 0006-7725. – Leto 17 (1965), str. 445-448.

Pamet in atomska vojna / [prevedel Vladimir Naglič]. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 1961. – Prevod dela: Common Sense and Nuclear Warfare

Zato nisem kristjan / prevod S. P. [Simona Pavlič]. V: Tribuna. – ISSN 0041-2724. – Leto 18 (1. apr. 1968), str. 7.

Moj pogled na svet. - Z uvodom Rudija Rizmana. V: Teorija in praksa. - ISSN 0040-3598. - Letn. 7, št. 2 (1970), str. 319-326.

Učiteljevo poslanstvo. V: Moderna organizacija. - ISSN 1408-0168. – Letn. 3, št. 1 (1970), str. 1-4.

Modrost zahoda : zgodovinski pregled zahodne filozofije v njenem družbenem in političnem okviru / prevedel Boris Verbič. – Slovenska izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga ; Zagreb : Mladost ; Beograd : "Vuk Karadžić", 1972. - Prevod dela: Wisdom of the West

Uvod. V:  V: Logično filozofski traktat / Ludwig Wittgenstein ; prevedel in sklepno besedo napisal Frane Jerman]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1976. - (Tokovi). - str. 7-20.

Filozofija logičnega atomizma / [prevedel in spremno besedo napisal Frane Jerman]. – V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1979 . – (Nobelovci ; 54). – Prevod dela: The Philosophy of Logical Atomism

Družbena odgovornost znanstvenikov
/ prevedla Draga Puc. V: Znanost v družbenovrednotnem svetu / izbral in uredil Andrej Kirn. - Ljubljana : Delavska enotnost, 1988. - (Zbirka Družboslovje). - Str. 225-228.

Opisi / prevedla Zdenka Erbežnik. V: Anthropos. - ISSN 0587-5161. – Letn.  24, št. 3/4 (1992), str. 267-273.

Značilnosti mentalnih pojavov / prevedla Zdenka Erbežnik. V: Anthropos. - ISSN 0587-5161. – Letn. 24, št. 5/6 (1992), str. 302-311.

Vrednost filozofije / prevedla Alenka Hladnik. V: Filozofija na maturi. - ISSN 1318-5594. - Letn. 2, [št.] 2/3 (1995), str. 9-12.

O naravi resnice in neresnice / prevedel Tomaž Jereb. V: Analiza. - ISSN 1408-2969. - Letn. 8, št. 4 (2004), str. 61-69.

Kritiški odzivi na Slovenskem

JANŽEKOVIČ, Janez: Zakaj Bertrand Russell ni kristjan. V: Nova pot. – Leto 13 (1961), str. 104-123.

BORKO, Božidar: Bertrand Russell : jubilej angleškega filozofa. V: Delo. - ISSN 0350-7521. – Leto 4 (27. maj 1962), str. 7.

DOLINAR, Dušan: Variacije na Russellovo temo. – Ocena knjige Pamet in atomska vojna. V: Naša sodobnost. – ISSN 1318-3397. – Letn. 10 (1962), str. 795-803.

SAVNIK, Dušan: Russell o zadevi Oswald. V: Naši razgledi. - ISSN 0547-3276. - Letn. 13, št. 4 (1964), str. 368-369.

DEDIJER, Vladimir: Četrti, meni najljubši upornik : Bertrand Russell. V: Sodobnost. – ISSN 0038-0482. – Letn. 13 (1965), str. 1285-1290.

DEDIJER, Vladimir: Zločini v Vietnamu. – O Russellovem razsodišču. V: Naši razgledi. - ISSN 0547-3276. - Letn. 15 (1966), str. 360.

KIRN, Andrej: Filozofija Bertranda Russella. V: Tribuna. – ISSN 0041-2724. – Leto 17 (8. mar. 1967), str. 3.

KREFT, Bratko: Vietnam, Russell in genocid. V: Delo. - ISSN 0350-7521. – Leto  10 (17. febr. 1968), str. 19.

MOTALN, Walter: Russell in izkustvo. V: Anthropos. - ISSN 0587-5161. – Letn. 1, št. 1/2 (1969), str.  155-164.

BERTRAND Russel kramlja z Bogom : (in Ralphom Milibandom). - Po filmu, ki ga je režiral Terry de Lacey.  V: Problemi. - ISSN 0555-2419. - Letn. 8, št. 89/90 (1970), str. 33-36.

DEDIJER, Vladimir: Intervju o Russellu. V: Zaliv. – ISSN 1121-2241. – (1970), str. 4-6.

DEDIJER, Vladimir: Večni upornik : umrl je veliki filozof in bojevnik Bertrand Russel. V: Naši razgledi. - ISSN 0547-3276. - Letn. 19, št. 4 (20. febr. 1970), str. 98-99.

DOLINAR, Dušan: Bertrand Russell : ob smrti velikega filozofa in političnega borca. V: Delo. - ISSN 0350-7521. – Leto  12 (7. febr. 1970), str. 15.

PISANI, Camillo: Tri strasti Bernarda Russella. V: Naši razgledi. - ISSN 0547-3276. - Letn. 19 (1970), str. 117-118.

RIZMAN, Rudi:  Betrand Russell. 1872-1970. V: Problemi. – ISSN 0555-2419. – Leto 9, št. 87 (1970), str. 13-14.

RUPEL, Slavko: Bertrand Russell,  Modrost zahoda / Sl. Ru. - Ocena knjige: B. Russell: Modrost zahoda. - Ljubljana 1972. V: Primorski dnevnik. - ISSN 1124-6669. - Leto 29, št. 6 (7. jan. 1973), str. 5.

JERMAN, Frane: Spremna beseda o avtorju. V: Filozofija logičnega atomizma / Bertrand Russell. – V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1979 . – (Nobelovci ; 54). – Str. 357-377.

MUNDA, Jože: Russell pri nas. V: Filozofija logičnega atomizma / Bertrand Russell. – V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1979 . – (Nobelovci ; 54). – Str. 378-379.

MED matematiko in atomsko smrtjo : Bertrand Russel. V: Delo. - ISSN 0350-7521. – Leto  34, št. 288 (12. dec. 1992), str. 28-29.

MARKIČ, Olga: Russell's Neutral Monism / Olga Markič. V: V: Perspectives on Russell / International philosophical conference, Zagreb, November 24-26, 2008. - Zagreb : Society for the Advancement of Philosophy : University of Zagreb, Center for Croatian Studies, [2008?]. - Str. 23.

ŠTRAJN, Varja: On Meaning : A Thesis on Philosophy of Language and Semantic Theory. - Ljubljana : [V. Štrajn], 2010. - Mentor Gašper Ilc. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Na vrh strani