Acta Neophilologica

Glavni in odgovorni urednik: Igor Maver

Uredniški odbor - Člani: Anton Janko, Jerneja Petrič, Miha Pintarič, Frančiška Trobevšek-Drobnak

Svet revije: Henry R. Cooper (Bloomington, Ind.), Maria Renata Dolce (Lecce), Renzo Crivelli (Trieste), Kajetan Gantar (Ljubljana),  Meta Grosman (Ljubljana), Angelika Hribar (Ljubljana), Branka Kalenić Ramšak (Ljubljana), Tom Ložar (Montreal), Mira Miladinović-Zalaznik (Ljubljana), Tom M. S. Priestley (Edmonton, Alb.), Margarete Rubik (Wien), Ramon Saldívar (Stanford), Naomi Segal (London), Neva Šlibar (Ljubljana), Wolfgang Zach (Innsbruck).

Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Izdal: Znanstveno-raziskovalni inštitut Filozofske fakultete 

Acto Neophilologico izdaja Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Revija objavlja predvsem znanstvene prispevke o angleški in ameriški književnosti, pa tudi o drugih književnostih v angleščini in v germanskih in romanskih jezikih. Članki so pred objavo recenzirani. Mnenja, izražena v objavljenih člankih, ne odražajo mnenj založnika. 

Članke sprejemamo v elektronski obliki in v dveh natisnjenih izvodih z dvojnim presledkom med vrsticami in angleškim povzetkom. Članki naj ne obsegajo več kot 5000 besed. Oblika naj sledi smernicam MLA Handbook. Članke, recenzije in predloge sprejema Igor Maver, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.