Acta Neophilologica

Glavni in odgovorni urednik

Igor Maver

Uredniški odbor

Anton Janko, University of Ljubljana, Faculty of Arts

Jerneja Petrič, University of Ljubljana, Faculty of Arts

Miha Pintarič, University of Ljubljana, Faculty of Arts

Frančiška Trobevšek Drobnak, University of Ljubljana, Faculty of Arts

Svet revije

Maria Renata Dolce

Henry R. Cooper, Jr., Bloomington, Ind.

Renzo Crivelli, Trieste

Kajetan Gantar, Ljubljana

Meta Grosman, Ljubljana

Angelika Hribar, Ljubljana

red. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, Slovenia

Tom Ložar, Montreal

Mira Miladinović Zalaznik, Ljubljana

Tom M. S. Priestley, Edmonton, Alb.

Margarete Rubik, Wien

Ramon Saldívar, Stanford

Naomi Segal, London

Neva Šlibar, Ljubljana

Wolfgang Zach

Vsebina

Znanstvena revija Acta neophilologica je glasilo slovenskih anglistov, germanistov in romanistov ter literarnih zgodovinarjev, ki objavlja znanstvene razprave mednarodnih in domačih znanstvenikov s področja zahodnoevropskih, ameriške in drugih književnosti v angleščini. Revija posveča posebno pozornost problemom iz zgodovine kulturnih in še posebej književnih ter gledaliških stikov med Slovenijo in zahodnoevropskimi književnostmi ter problemi slovenske izseljenske književnosti. Članki so objavljeni v tistih svetovnih jezikih (angleščini, nemščini, francoščini, italijanščini), katerih književnost pisec proučuje, abstrakti so napisani v tujem jeziku, povzetki pa v slovenskem jeziku.

Članki so pred objavo recenzirani. Mnenja, izražena v objavljenih člankih, ne odražajo mnenj založnika. Članke sprejemamo v elektronski obliki in v dveh natisnjenih izvodih z dvojnim presledkom med vrsticami in angleškim povzetkom. Članki naj ne obsegajo več kot 5000 besed. Oblika naj sledi smernicam MLA Handbook. Članke, recenzije in predloge sprejema Igor Maver, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija. Z dodatnimi vprašanji se lahko obrnete na urednika Igorja Mavra.

Spletna stran: https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica