2XX - blok glavnega opisa

Blok 2XX - blok glavnega opisa

V bibliografskem opisu vse začetne določne in nedoločne člene iskalnih elementov (naslov(e), ime založbe, naslov zbirke itn.) zaradi pravilnega razvrščanja po abecedi opremimo z znaki za izključitev razvrščanja NSB/NSE (≠ – prečrtani enačaj). Pravi znak dobimo z =. Znak se dotika naslednje besede, med posameznimi besedami je presledek (npr. ≠Der ≠Arbeiter). Člen L'
vnašamo z znaki za izključitev razvrščanja brez presledka (npr. ≠L'≠amour). V NSB/NSE dajemo tudi generične izraze za zbirke, podzbirke, serije ipd. ter okrajšave za zvezke (npr. knj., zv., no., vol., Bd. itn.) v podpoljih 200h, 225ahiv.
 
Zaporedne elemente bibliografskega opisa znotraj enega območja, ki niso navedeni v predpisanem viru podatkov in jih pišemo v oglatem oklepaju, navedemo v enem oglatem oklepaju. Oglate oklepaje uporabljamo ločeno v naslednjih primerih:
-  v območju naslova in odgovornosti (polje 200), kjer en oklepaj uporabljamo v območju naslova, drugega pa v območju    
   odgovornosti (npr. 200$a V viharju $e [zbirka pesmi] $f [napisal Janez Novak $g ilustrirala Mojca Dolžan]); 
- v območju založništva (polje 210), kjer podatke o kraju izdelave in izdelovalcu pišemo v ločenem oglatem oklepaju (npr. 210$a
   Ljubljana $c Mladinska knjiga $d [1990] $e [Ljubljana $g Delo]).